Услуги

Служба по уничтожению тараканов

Уничтожение тараканов

Уничтожение клопов

Уничтожение клопов с гарантией

Уничтожение моли

Уничтожение моли

Уничтожение грызунов

Уничтожение грызунов

Обработка от клещей

Обработка от клещей

Уничтожение мух

Уничтожение мух

Обработка от комаров

Обработка участка от комаров

Уничтожение муравьев

Уничтожение муравьев

Уничтожение блох

Уничтожение блох

Уничтожение мокриц

Уничтожение мокриц

Уничтожение ос и шершней

Уничтожение ос и шершней

Уничтожение короеда

Уничтожение короеда

Устранение запаха

Устранение запаха

Обработка от змей

Обработка от змей

Обработка от плесени

Обработка от плесени

Дезинфекция от вирусов и коронавируса

Демеркуризация ртути